Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Zapewniamy bezpieczeństwo
energetyczne mieszkańcom Polski

Dedykowany dla mieszkańców miast, program zapewnia wsparcie edukacyjne oraz finansowe dla modernizacji domów w obszarach miejskich. Pomaga w pozyskiwaniu środków na projekty zwiększające efektywność energetyczną.

Skupia się na obszarach wiejskich, promując wykorzystanie OZE w gospodarstwach domowych, rolnictwie wiejskich. Dostarcza narzędzia i wsparcie dla mieszkańców, zachęcając ich do inwestowania w czyste źródła energii.

Dedykowany dla samorządów, wspomaga w pozyskiwaniu dotacji na projekty. Wspiera lokalne władze w zdobywaniu funduszy na poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych. Działa w ścisłej współpracy z instytucjami lokalnymi.

Infolinia: +48 510 180 130